Home         Paper          Project  นศ.ปี 4         Ballast Electronic KPE         


 

·              Ballast Electronic KPE

·              เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์

·              รูปร่างของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์KPE

o             รูปร่างของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์KPE

 

 

 
กล่องข้อความ: รูปร่างของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ KPE 

( 18W/32W/36W )


 


J-Electronics Shop
เลขที่ 182 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel: 043-242211, 342845

จำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าคุณภาพสูง

 

                                    

 

 

 


                                                                                                                                                                               | Top |